Prvá polhodina bajkovania je zdarma!

 • ZÁKLADNÁ TARIFA
 • prvých 30 min.
  ZDARMA
 • Do 30 minút jazdy ZDARMA je potrebné vrátiť bicykel na oficiálne stanovište
  a požičať si ďalší bicykel – opäť na 30 minút ZDARMA.
 • SERVISNÁ POKUTA
 • každých ďalších 60 min. 20 €
  24 hod. max 100€
 • Ak nevrátite bicykel do 30 minút,
  poplatok za každú ďalšiu začatú hodinu je 20 EUR.
 • TECHNICKÉ POPLATKY
 • Jazda viac než jedného pasažiera na bicykli
  100€ s DPH
 • Odcudzenie bicykla v dôsledku nedbanlivosti zákazníka
  75€ s DPH
 • Škoda na bicykli / Stojane / Stanici
  75€ s DPH
 • Používanie, parkovanie alebo uzamknutie bicykla mimo územia mesta Žilina
  50€ s DPH
 • Nevrátenie bicykla na oficiálnom stanovišti, nesprávne vrátenie alebo uzamknutie
  25€ s DPH
 • Užívanie bicykla v nesúlade so Všeobecnými podmienkami
  10€ s DPH