BikeKIA

Prvá hodina bajkovania je zdarma!

 • ZÁKLADNÁ TARIFA
 • prvých 60 min.
  ZDARMA
 • Do 1h jazdy ZDARMA je potrebné vrátiť bicykel na oficiálne stanovište
  a požičať si ďalší bicykel – opäť na 1h ZDARMA.
 • SERVISNÁ POKUTA
 • každých ďalších 60 min. 20 €
  24 hod. max 100€
 • Ak nevrátite bicykel do 1h,
  poplatok za každú ďalšiu začatú hodinu je 20 EUR.
 • TECHNICKÉ POPLATKY
 • Odcudzenie bicykla v dôsledku nedbanlivosti zákazníka
  75€ s DPH
 • Škoda na bicykli / Stojane / Stanici
  75€ s DPH
 • Nevrátenie bicykla na oficiálnom stanovišti, nesprávne vrátenie alebo uzamknutie
  25€ s DPH
 • Užívanie bicykla v nesúlade so Všeobecnými podmienkami
  10€ s DPH