Prenájom bicyklov v systéme bikesharingu v rámci projektu BikeKIA v Žiline bol tento rok k dispozícii do konca novembra. Do užívania sa vrátia opäť na jar, pričom presný dátum bude závisieť od poveternostných podmienok. Predpokladaný termín otvorenia novej sezóny je 1. apríl 2020. Počas zimnej sezóny čaká zdieľané bicykle generálna oprava.

Žilinčania a návštevníci krajského mesta prijali projekt BikeKIA s nadšením. Od spustenia registrácie vo februári 2019 sme zaznamenali  takmer 23 000 používateľov. Pilotná sezóna, ktorá sa začala v apríli, so sebou priniesla bezmála 291 000 prenájmov. Najfrekventovanejšou stanicou prenájmu a vrátenia bicyklov bolo Námestie Andreja Hlinku, pre študentov sú zas atraktívne stanovištia Plaváreň, NBS, Hurbanova, Hlinská, Internáty Hliny či Veľký diel.

„Pri projektovaní stanovíšť sme prioritne využívali pozemky vo vlastníctve mesta. Dbali sme však na dostupnosť kľúčových lokalít a špeciálne sme zohľadňovali potreby študentov osadením stanovíšť pri internátoch. Systém zdieľaných bicyklov hodnotíme ako vhodný a využívaný spôsob mestskej mobility, ktorá je atraktívna nielen pre mladých,“ uviedol primátor mesta Peter Fiabáne. Dodal, že v budúcnosti chce samospráva rozšíriť systém prenájmu bicyklov tak, aby bol dostupný čo najväčšiemu počtu ľudí.

S obrovskou popularitou bikesharingu je spokojná aj Nadácia Kia Motors Slovakia ako hlavný investor projektu. „Veľmi nás teší, že vynaložené finančné prostriedky na hardvér, softvér, operatívne náklady a prevádzku pomohli k vytvoreniu jedinečného projektu, ktorý dáva priestor ekologickej forme dopravy v meste Žilina,“ konštatoval správca Nadácie Kia Motoros Slovakia Branislav Hadár.

Systém bikesharingu od spoločnosti ARRIVA na Slovensku je plne funkčný a okrem bicyklov, stanovíšť a technickej podpory zabezpečuje aj zákaznícku linku. „Keď sme pred viac ako tromi rokmi predstavovali systém zdieľaných bicyklov ako doplnok mestskej verejnej dopravy, zdôrazňovali sme potrebu dodávať komplexnú a funkčnú službu. Zdieľaná doprava nie je len dodanie dopravných prostriedkov, ale najmä trvalo udržateľný systém, na ktorý sa môžu jeho užívatelia – mestá a ich obyvatelia – spoľahnúť. Za úspechom žilinského bikesharingu okrem nadšenia užívateľov nepochybne stojí prítomnosť dvoch silných partnerov v podobe Nadácie Kia Motors Slovakia a predstaviteľov mesta Žilina,“ povedal generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku László Ivan.

Priemerná dĺžka jednej výpožičky bicykla v Žiline bola podľa štatistiky 16 minút, ľudia si teda volili skôr kratšie trasy v meste. Najaktívnejší používateľ má za sebou až 512 výpožičiek. Systém zdieľaných bicyklov mohli využívať návštevníci a obyvatelia Žiliny zdarma, ak stihli bicykel vrátiť na niektoré z dvadsiatich stanovíšť v meste do jednej hodiny od požičania. Po vrátení bicykla si mohli ďalší požičať opäť zdarma.

Bicykle BikeKIA sa lúčia, na Facebooku však sledujte aj naďalej stránku BikeKIA, pre nadšencov bicyklovania pripravujeme zaujímavé príspevky aj počas zimných mesiacov.