BikeKIA

Cyklodoprava je veľkou témou v Žiline už niekoľko rokov. Cyklonadšenci ako aj rôzne občianske združenia vítajú nové projekty, keďže počet cyklistov každoročne stúpa.

Projekt zdieľania bicyklov je pre Nadáciu Kia Motors Slovakia pokračovaním podpory mobility. Od jej vzniku v roku 2013 zafinancovala nadácia v Žilinskom kraji cyklotrasy v celkovej hodnote 290,000 EUR, podporila výstavbu cyklo-prístreškov, či vybudovala pumptrackovú dráhu na Vodnom diele. Preto bol projekt verejných bicyklov ako alternatívnej dopravy ďalší prirodzený krok v jej rozvíjaní.

Hlavným cieľom bolo vyvinúť dostupný a funkčný bikesharing, ktorý zlepší dopravné možnosti obyvateľov v rámci mesta a zvýši tak kvalitu života v ňom. Prioritné bolo dať do prevádzky systém, ktorý by bol pre užívateľov príťažlivý a zároveň jednoduchý na obsluhu.

Bikesharing sa považuje za pozitívnu cyklo-zmenu v našom meste. Tento projekt umožní používať bicykle aj tým ľuďom, ktorí ich nevlastnia alebo nemajú svoj bicykel k dispozícii ako napríklad univerzitní študenti či turisti. BikeKIA tak môže odštartovať úplne novú éru mobility v Žiline.

Nadácia má dlhodobo záujem o rozširovanie udržateľného dopravného systému, ktorý má pozitívny dopad na životné prostredie a prispeje k lepšiemu a flexibilnejšiemu pohybu obyvateľov v meste. Preto veríme, že sa bicykle stanú obľúbeným alternatívnym dopravným prostriedkom pre všetkých Žilinčanov či návštevníkov mesta.