Milí obyvatelia Žiliny a nadšenci bicyklovania,

v záujme skvalitnenia služby a zvýšenia dostupnosti zdieľaných bicyklov BikeKIA sa investor projektu Nadácia Kia Motors Slovakia a Mesto Žilina rozhodli zmeniť jednu z hlavných podmienok využívania tejto služby. Od 1. apríla 2021, kedy sa odštartuje už v poradí tretia sezóna prevádzky tejto služby, dochádza k zmene základnej časovej tarify z pôvodných 60 minút na 30 minút. Užívatelia teda budú môcť používať bicykle BIkeKIA 30 minút zdarma s povinnosťou vrátiť ich do uplynutia základnej časovej tarify 30 minút na oficiálne stanovište. Táto zmena tarify má dosiahnuť eliminovanie možnosti používať bicykel na iný účel ako na presun z bodu A do bodu B v rámci mesta Žilina v záujme zvýšenia dostupnosti a udržateľnosti služby.

Používanie zdieľaných bicyklov „pre zábavu“ a uskutočňovanie výpožičiek dlhších ako 30 minút vo výsledku znižovali dostupnosť bicyklov pre užívateľov, ktorí by ich radi použili na krátky presun v rámci mesta a zároveň  sa takéto používanie negatívne prejavilo aj vo vzťahu k udržateľnosti systému.

Rozhodnutie zmeniť časovú tarifu vychádza z analýzy štatistických údajov systému za rok 2019. Analýzu spracovala Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá okrem iného hodnotila aj vplyv pandémie koronavírusu na využívanie služby zdieľaných bicyklov v meste počas sezóny 2020.

Z uvedenej analýzy vyplýva medzi inými aj to, že 87,5% výpožičiek trvalo menej ako 30 minút a štatistický ukazovateľ priemernej dĺžky výpožičky je na úrovni 16 minút. Analýza zároveň potvrdila, že poškodenie bicyklov nastáva najmä pri dlhších výpožičkách. Nadmerné opotrebovanie a poškodzovanie bicyklov spôsobuje zvýšené náklady na prevádzku a zhoršuje podmienky finančnej udržateľnosti služby.

Prevádzkovateľ systému, Arriva Slovakia, ako aj mesto Žilina spoločne s Nadáciou Kia Motors Slovakia si od tejto zmeny sľubujú zvýšenie efektívnosti služby a zároveň zlepšenie dostupnosti a životnosti bicyklov.

Sankčný systém súvisiaci s nedodržaním časovej tarify ostáva nemenný – servisný poplatok za prekročenie stanovenej 30 minútovej tarify ostáva aj naďalej vo výške 20€, pričom za každú ďalšiu 1 hodinu bude užívateľovi účtovaný rovnaký poplatok 20 €, avšak v maximálnej dennej výške 100€, ako to bolo doteraz. Aktualizovaný sadzobník nájdete na našej stránke TU.

Veríme, že si užívatelia na novú tarifu skoro zvyknú – cieľom je, aby boli zdieľané bicykle ešte dlho obľúbeným doplnkom dopravy v meste.