Registrácia 2 až 4-členných tímov do 8. ročníka celonárodnej kampane Do práce na bicykli sa pomaly chýli ku koncu – na registráciu ostáva už len niekoľko dní. Cyklisti si pritom začínajú evidovať svoje jazdy do práce a z práce na dvoch kolesách už od 1. júna. Vytrvalí a odhodlaní účastníci súťaže tak do konca mesiaca prispejú  k zelenšiemu a udržateľnejšiemu mestu Žilina.

Hlavnými cieľmi obľúbenej aktivity je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách a vyzvať samosprávy na Slovensku k vytváraniu kvalitných podmienok pre ekologické druhy dopravy v meste. Okrem toho chce kampaň motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Súťaž Do práce na bicykli je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú a celý jún budú dochádzať do práce na bicykli. Výsledky sa zapisujú do registračného systému na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu alebo prostredníctvom aplikácie DPNB. Súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy študentov z rovnakej školy, podmienkou je, aby mali vek najmenej 15 rokov. Účastníci zabojujú o atraktívne ceny v podobe elektrického bicykla či skladacích bicyklov. Súťažiaci však účasťou v kampani môžu pomôcť aj mestám a obciam, v ktorých žijú a podporiť ich v súťaži samospráv. Stačí sa registrovať do súťaže a jazdiť do práce na bicykli!

Viac informácií o pravidlách a priebehu súťaže nájdete na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu.