Systém bikesharingu v Žiline je verejnosti k dispozícii pod názvom BikeKIA od marca tohto roka. Tento týždeň prekročil počet prenájmov zdieľaných bicyklov magických 250 tisíc. Od spustenia registrácií začiatkom februára sa do systému BikeKIA prihlásilo prostredníctvom aplikácie alebo webovej stránky temer 22-tisíc užívateľov. Zdieľané bicykle sú všetkým záujemcom k dispozícii prvú hodinu zadarmo, a to do konca novembra – v závislosti od počasia. Systém je pripravený na registrácie ďalších stoviek nových užívateľov vrátane študentov stredných škôl a univerzít v meste Žilina.

Od začiatku školského roka sa do systému registrovalo viac než 1 600 nových užívateľov. „Tento ekologický spôsob prepravy v meste považujeme za atraktívnu voľbu mobility aj pre študentov stredných škôl a univerzít, ktorí pred niekoľkými týždňami začali svoje štúdium, respektíve v ňom pokračujú vo vzdelávacích inštitúciách v meste Žilina,“ povedal Branislav Hadár, správca Nadácie Kia Motors Slovakia. Pre študentov sú atraktívne predovšetkým stanovištia BikeKIA Internáty Hliny, Internáty Veľký diel, Hlinská, Uniza, Hurbanova, NBS alebo aj Plaváreň.

Ľudia v Žiline si v priemere vypožičajú zdieľaný bicykel na 16 minút, čo svedčí o používaní zdieľaných bicyklov na krátke vzdialenosti – cestovanie v rámci mesta. „Pri voľbe umiestnenia stanovíšť systému zdieľaných bicyklov sme prioritne využili pozemky vo vlastníctve mesta. Pri umiestnení stanovíšť zdieľaných bicyklov sme dbali na zabezpečenie dostupnosti z a do kľúčových lokalít, zohľadnili sme aj potreby študentov osadením stanovíšť pri univerzitách, internátoch, knižnici či poskytovateľoch služieb –  ponuky voľnočasových a športových aktivít,“ uviedol Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina.

Systém môžu obyvatelia a návštevníci Žiliny využívať zdarma, ak bicykel vrátia do 1 hodiny od začiatku výpožičky na ktoromkoľvek z 20-tich oficiálnych stanovíšť v meste. Po vrátení si môže užívateľ požičať ďalší bicykel – opäť zdarma. Využívanosť systému zdieľaných bicyklov v Žiline prevádzkovatelia hodnotia ako nadpriemernú. „Rád by som aj touto cestou vyzdvihol, že nami ponúkaný systém je plne funkčný a dokážeme ho prispôsobiť potrebám jednotlivých miest na Slovensku. Vďaka podpore samosprávy a súkromného partnera – investora – je možné realizovať úspešný a u obyvateľov obľúbený projekt, čo dokazuje aj príklad systému zdieľaných bicyklov BikeKIA v Žiline, a úspešná spolupráca s mestom Žilina a Nadáciou Kia Motors Slovakia,“ zdôraznil László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.

Vedenie mesta považuje za veľmi dôležité, aby všetci užívatelia aj naďalej zaobchádzali s bicyklami BikeKIA šetrne: „Predovšetkým preto, aby nám celý systém slúžil v čo najlepšom stave. Aj touto cestou apelujeme na obyvateľov nášho mesta, aby oznámili prípadné nesprávne alebo nedovolené zaobchádzanie s bicyklami BikeKIA,“ povedal  P. Fiabáne. Urobiť tak môžu prostredníctvom linky zákazníckej podpory telefonicky na +421 905 073 073 alebo e-mailom na info@bikekia.sk.