Ako postupovať v prípade, ak sa zámok na bicykli neotvorí?

Ak ste si prostredníctvom appky požičali bicykel, no zámok sa predsa neotvoril, odporúčame:
➡ 1. Otvoriť v aplikácii daný prenájom, a kliknúť na možnosť „Otvoriť zámok“.
➡ 2. Jemne pootočiť kolesom a zopakovať voľbu “Otvoriť zámok” v aplikácii.
➡ 3. Skontrolovať, či zámok nie je zablokovaný o špic a následne skúsiť opäť otvoriť alebo zamknúť zámok.

ℹ V prípade, ak sa bicykel neodomkne ani po vykonaní uvedených úkonov, zavolajte na linku Zákazníckej podpory (+421 905 073 073), kolegovia vás usmernia ohľadom ďalšieho postupu.

Tím BikeKIA