Postup pri požičaní bicykla si môžete osvojiť aj v tomto video návode.